Lärarhandledning

Syftet med Finn farorna i Hannas hus

Många vanliga hushållskemikalier kan ha farliga egenskaper och eleverna kan därför träffa på farliga kemikalier i sina hem.

Finn farorna i Hannas hus hjälper dina elever att bli mer medvetna om riskerna med farliga kemikalier och hur man kan handskas med dem på ett säkert sätt.

Undervisningsmaterialet ger eleverna ny kunskap om vissa grundläggande kemiska termer och kemikaliers skadliga effekter på människors hälsa och på miljön.

Webbplatsen innehåller

 • Fyra lektionsplaner
  En för elever i årskurserna 2 och 3 och tre lektionsplaner för elever i årskurserna 4, 5 och 6.
   
 • Nio situationer i Hannas hus
  Hannas familj städar huset med produkter märkta med faropiktogram.

 • Tre artiklar – om kemikalier, hälsa och miljö
  Tre artiklar till lektionsplanerna för årskurs 4-6.
   
 • En quiz om faropiktogram
  leverna kan testa hur många av faropiktogrammen de känner igen.

 • En översikt över de nio faropiktogrammen
  En förklaring till varje piktogram.

Ramberättelsen i Finn farorna i Hannas hus

Hanna har tråkigt. Hela familjen städar och fixar hemma idag. Hannas mamma har sagt till henne att hålla sig ur vägen. ”Det kan vara farligt att städa”, säger hon. Hanna bestämmer sig för att ta reda på varför. Hon tar sin kamera och tar nio bilder av sin familj när de städar och fixar.

Fyra lektionsplaner

På webbplatsen hittar du 4 lektionsplaner. Lektionsplan 1 är avsedd för elever i årskurserna 2 och 3 och introducerar eleverna till Hannas hus och faropiktogrammen. Lektionsplanerna 2, 3 och 4 är avsedda för elever i årskurserna 4, 5 och 6 och har samma teman som de tre artiklarna på webbplatsen. Varje lektionsplan innehåller ett lärandemål och en stegvis lärarhandledning.

Nio situationer i Hannas hus

I Hannas hus får eleverna välja mellan nio olika situationer:

Situation i Finn farorna i Hannas hus Produkt Faropiktogram
Pappa gör rent toaletten Toalettrengöringsmedel Frätande
Morbror städar garaget Fyrverkerier Explosiv
Lillebror fyller diskmaskinen Diskmedelstabletter Hälsofara
Mamma tänder grillen Tändvätska Allvarlig hälsofara
Storebror målar cykelskjulet med träskyddsmedel. Träskyddsmedel Miljöfarlig
Storasyster impregnerar sina skor Impregneringsspray Brandfarlig 
Skadlig
Pappa dödar myror Myrmedel Miljöfarlig
Hannas moster rensar avloppet i duschen Propplösare Frätande
Storebror gör rent trappräcket Rengöringsmedel Hälsofara

Det finns nio olika faropiktogram som används för märkning av kemikalier. Endast sex av faropiktogrammen används i situationerna i Hannas hus eftersom piktogrammen för ”Akut giftig” och ”Gas under tryck” sällan förekommer på vanliga hushållsprodukter. Piktogrammet ”Oxiderande” används inte eftersom det är ganska likt piktogrammet ”Brandfarlig”, vilket skulle kunna vara förvirrande för eleverna. Du hittar ändå en beskrivning av alla nio faropiktogram på menyn överst på webbplatsen.

En ”situation” är utformad som en stegvis berättelse:

 1. Situationen presenteras.
 2. En fråga som rör situationen ställs, frågan har tre möjliga svar.
 3. När ett svar har valts dyker det rätta svaret på frågan upp.
 4. Eleven ska gissa vilken eller vilka typ(er) av faropiktogram som finns på produkten som används i den här situationen.
 5. När ett faropiktogram har valts dyker det rätta svaret upp med en kort beskrivning av faropiktogrammet. Det finns en knapp som heter ”Läs mer” med mer information om varje faropiktogram.
 6. Eleven kan välja en ny situation genom att klicka på den gula ”husikonen” eller på ”Fortsätt”.

Tre artiklar – om kemikalier, hälsa och miljö

De tre artiklarna på förstasidan på webbplatsen Hannas hus är nära kopplade till de tre lektionsplanerna avsedda för 10–12 år gamla elever i årskurserna 4, 5 och 6.

”Vår värld består av kemikalier” förklarar att kemikalier kan vara naturligt förekommande eller konstgjorda och varför vissa hushållsprodukter har en eller flera faropiktogram på sig.

”Var försiktig” handlar om faran för människors hälsa med vissa kemikalier och hur man ska hantera produkter märkta med faropiktogram för att skydda sig mot skadliga kemikalier.

”Kemikalier och miljön” förklarar ordet ”miljögifter” och vad som kan göras för att hålla miljön fri från farliga kemikalier.

En quiz om faropiktogram

Quizen kan nås från förstasidan i Hannas hus. Här kan eleverna testa sina kunskaper om faropiktogrammen.

En översikt över de nio faropiktogrammen

Den översta menyn innehåller en förklaring till vart och ett av de nio faropiktogrammen.

Din förberedelse

 1. Gå igenom situationerna och läs artiklarna på webbplatsen.
 2. Om du vill ha mer information om de nya faropiktogrammen kan du besöka Tukes webbsidor för konsumenter http://www.tukes.fi/sv/For-konsumenter eller information om kemikalier i vardagen hos Europeiska kemikaliemyndigheten.
 3. Boka elektronisk utrustning för att kunna visa upp Hannas hus för eleverna.

Tekniska krav:

Webbplatsen är optimerad för standardskärmupplösningar med de flesta moderna webbläsare (IE9+, Safari, Firefox och Chrome). Kraven för att kunna visa webbplatsen på avsett sätt är en skärmupplösning på minst 1 024 px bredd och 768 px höjd. Webbplatsen kräver inga plugin-program för webbläsare, men JavaScript måste vara aktiverat. Visning på mobila enheter stöds, men ger inte en lämplig användarupplevelse och rekommenderas därför inte.