Lektionsplan nr 2: Vår värld består av kemikalier

Lärandemål

Eleverna ska lära sig att kemikalier finns överallt. Vissa förekommer naturligt. Andra har framställts på konstgjord väg. Eleverna ska kunna känna igen faropiktogrammen. De ska veta att piktogrammen kan finnas på vanliga hushållsprodukter och att produkter med piktogrammen på sig ska hanteras enligt informationen i märkningen på förpackningen.

Årskurs

Årskurserna 4 till 6

Tidslängd

Två lektioner eller 90 minuter

Material

Hushållskemikalier med olika typer av faropiktogram på etiketten, till exempel toalettrengöringsmedel, grilltändvätska och avkalkningsmedel. Om du vill visa miljömärkta produkter så kan du även ta med en produkt med den nordiska svanen och/eller EU-blomman.

Lektion

”Brainstorma”: Vad är kemikalier?

Eleverna ska göra antaganden som kommer att testas i Hannas hus i ett senare skede. Därför finns det inga rätta svar på följande frågor. Det viktiga är att eleverna reflekterar och diskuterar.

 • Börja med att skriva KEMIKALIE mitt på tavlan.
 • Be eleverna (två och två) att diskutera och skriva ned vad de kommer att tänka på när de ser ordet på tavlan. Ge dem fem minuter att göra det.
 • Skriv deras förslag på tavlan som en tankekarta runt ordet KEMIKALIE.
 • Diskutera denna tankekarta. Vilka slutsatser drar eleverna kring kemikalier? Var finns kemikalier? Går det att begränsa kemikalier till att säga att de bara finns på vissa platser eller finns de överallt?

Gör antaganden om faropiktogrammen

 • Ställ upp hushållsprodukterna på ett bord med faropiktogrammen dolda för eleverna. Om faropiktogrammet är placerat på produktens framsida kan du täcka över det med en post-it-lapp.
 • Fråga 1: Vad har de uppradade produkterna gemensamt?
  Elevernas svar skulle kunna vara: ”De är hushållsprodukter. De går att köpa i livsmedelsbutiker. De innehåller olika typer av kemikalier. De bör hanteras försiktigt. De har ett eller flera faropiktogram på etiketten.” Skriv svaren på tavlan.
 • Vänd på produkterna och visa etiketterna med faropiktogrammen.
 • Fråga 2: Varför tror ni att de här produkterna är märkta med faropiktogram?
  Elevernas svar skulle kunna vara: ”Produkterna är giftiga. De kan explodera. De kan döda fisk.” Skriv svaren på tavlan.
 • Förklara att faropiktogrammen gäller för vissa kemiska produkter som till exempel rengöringsmedel och målarfärg, och inte för andra som till exempel smink, medicin och livsmedel.

Presentera faropiktogrammen

 • Öppna svensk.hannnatalo.fi med projektorn och klicka på knappen ”Faropiktogrammen”. Ge en kort presentation av faropiktogrammen och hänvisa till elevernas svar från föregående session.
 • Be eleverna (två och två eller i små grupper) att koncentrera sig på bara ett av de nio piktogrammen och läsa den tillhörande texten på webbplatsen. Se till att alla nio piktogram tas upp.
 • Presentation: Eleverna berättar för resten av klassen om sitt piktogram:
  • Vad säger piktogrammet oss?
  • På vilken typ av produkter hittar man vanligtvis piktogrammet?
  • Hur ska man göra för att hantera produkter märkta med det här piktogrammet på bästa sätt?

Reflektera: Läs artikeln ”Vår värld består av kemikalier”

 • Be eleverna att läsa artikeln ”Vår värld består av kemikalier” på webbplatsen hannashus.se. Du kan även skriva ut artikeln. Eleverna bör kunna läsa artikeln på 10–15 minuter. Gör detta under lektionen eller som hemläxa.
 • Låt eleverna ställa förtydligande frågor om artikeln under lektionen.
 • Diskutera ämnena: ”Naturligt förekommande kemikalier och konstgjorda kemikalier”, ”Dosen gör giftet” och ”Allt är kemi” – fundera över exempel på ”goda kemikalier” och ”dåliga kemikalier” ur ett hälso- eller miljöperspektiv.

Testa antaganden: Besök Hannas hus

 • Låt eleverna (två och två) gå igenom situationerna i Hannas hus på datorn eller surfplattan.
 • Reflektion i klassen: Diskutera de nio situationerna (eller bara vissa av dem) och varför det är viktigt att följa anvisningarna på etiketten på produkterna: Vad skulle oavsiktligt kunna hända om:
  • pappan och fastern inte använde handskar när de rengjorde toaletten och avloppet?
  • mamman inte ställde undan flaskan med grilltändvätska?
  • och så vidare.
 • Berätta för eleverna att det faktiskt är möjligt att minska användningen av farliga kemikalier i hushållsprodukter genom att använda mindre skadliga alternativ, t.ex. produkter märkta med miljömärken som till exempel den nordiska svanen eller EU-blomman.

 Testa med quizen

 • Avsluta lektionen genom att låta eleverna göra testet om faropiktogram på webbplatsen. Hur klarade de sig?

 Utöka lektionsplanen: De dolda farorna i ditt eget hem

 Be eleverna att ta reda på hur många produkter märkta med faropiktogram det finns i deras eget hem eller i skolbyggnaden.

 • Se till att de ber en vuxen hjälpa dem med den här uppgiften, för att undvika eventuella olyckor. Eleverna kan antingen göra en lista eller ta bilder av produkterna de hittar.
 • Under lektionen kan du presentera deras resultat genom att rita en enkel tabell på tavlan. Observationerna skulle kunna omfatta:
  • Vilket faropiktogram hittade vi flest av?
  • Vilket faropiktogram hittade vi minst av?
  • Gradera piktogrammen från 1 till 9 (1 = flest, 9 = minst).
  • Gör en lista över resultaten och sätt upp den på väggen.
 • Alternativt kan du ta klassen till närmaste livsmedelsbutik och låta dem göra sina efterforskningar där. Det kan vara en bra idé att tala med butikschefen i förväg för att komma överens om en tid för besöket.