Kemikalierna i träskyddsmedel ska döda små organismer som alger och svampar. Om kemikalierna hamnar i naturen kan de skada växter och djur. Därför cyklar Hannas bror iväg med burken med träskyddsmedel till insamlingspunkten av farligt avfall. Där vet de hur man tar hand om resterna så att de inte hamnar i naturen.

Hannas storebror har just målat cykelskjulet med träskyddsmedel. Burken är nästan tom. Han cyklar iväg med burken och penseln för att lämna dem på insamlingspunkten av farligt avfall.

Varför vill Hannas bror lämna burken med resterna av träskyddsmedel på insamlingspunkten?