Var försiktig

Var försiktig

Allt består av kemikalier. Varför är då vissa kemikalier farliga för människor? Och vad kan man göra för att skydda sig? Du hittar svaren i den här artikeln.

Du kommer i kontakt med många olika kemikalier varje dag. Kemikalier finns i luften, vattnet, maten och i produkter som datorer, smink och kläder. De olika sätt på vilka kroppen kan komma i kontakt med kemikalier är genom det du dricker eller äter, via luften du andas eller genom huden.

Vissa kemikalier kan vara skadliga för människor. Men du kan skydda dig mot skadliga kemikalier genom att vara försiktig.

Vilka typer av hälsoeffekter kan orsakas av kemikalier?

Kemikalier kan ibland orsaka allvarliga hälsoproblem. En effekt kan uppstå kort efter kontakt med kemikalien. Det kan till exempel handla om att huden eller ögonen blir irriterade eller får allvarliga skador. Sådana effekter kan uppstå på grund av en olycka i hemmet eller på arbetet eller på grund av att produkten har använts på fel eller på ett oförsiktigt sätt.

Vissa effekter ser man långt efter att en person har varit i kontakt med skadliga kemikalier. Det här händer vanligtvis om personen har kommit i kontakt med kemikalien flera gånger under en längre tid. Sådana effekter kan omfatta skador på lungorna, levern och andra organ i kroppen eller att man utvecklar allergier.

Som barn och ungdom är man ofta känsligare för skadliga kemikalier än vuxna på grund av att kroppen fortfarande växer och utvecklas.

Produkter med piktogrammen Hälsofara, Frätande och Allvarlig hälsofara

Tändvätska, de flesta impregneringssprejer och många andra hushållsprodukter har ett eller flera faropiktogram på etiketten. De fyrhörniga piktogrammen och texten på etiketten ger information om de faror som kan finnas med användning av produkten. På etiketten finns även information om hur du hanterar produkten på rätt sätt.

Hälsofara

Det här piktogrammet kan finnas på rengöringsmedel, luftfräschare och diskmedel.

 

Allvarlig hälsofara

Det här piktogrammet kan finnas på grilltändvätska, lim, lacknafta och bensin.

 

Frätande

Det här piktogrammet kan finnas på toalettrengöringsmedel, avloppsrengöringsmedel, avkalkningsmedel och hushållsammoniak.

 

Är hushållskemikalier farliga?

Den här frågan kan inte besvaras med ett enkelt ja eller nej. I grunden beror det på kemikaliens egenskaper och hur mycket av kemikalien du utsätts för och på vilket sätt.

Om du av misstag råkar spilla tändvätska på armen kan huden bli röd och irriterad under en kort stund. Om du råkar få i dig tändvätska kan du däremot bli väldigt sjuk. Om du bara använder den för att tända grillen och inte kommer i kontakt med vätskan kommer du inte att skadas alls.

Vad kan man göra för att skydda sig?

Det är alltid bäst att låta en vuxen hantera produkter med ett faropiktogram på! Det här gäller till exempel för produkter med faropiktogrammen Frätande eller Allvarlig hälsofara på etiketterna. Andra kemikalier är inte lika farliga för hälsan så länge du vet hur du ska hantera dem försiktigt. Det skulle till exempel kunna vara diskmedlet i köket.

Det finns ett antal saker som du och din familj enkelt kan göra för att skydda er mot skadliga kemikalier i hemmet:

  1. Läs etiketten och anvisningarna för säker användning.
  2. Förvara kemiska produkter i deras ursprungliga förpackningar.
  3. Förvara kemiska produkter utom synhåll och räckhåll för dina yngre syskon och husdjur.
  4. Blanda aldrig olika kemiska produkter med varandra.

Vad ska man göra om en olycka med en kemikalie inträffar?

Tyvärr sker olyckor med kemikalier varje dag i människors hem. Ofta är små barn inblandade. Om du är med om en olycka eller ser någon annan drabbas ska du alltid tillkalla en vuxen för att få hjälp. Om det inte finns några vuxna i närheten ska du ringa nödnumret 112 och fråga efter giftinformation. 112 finns oftast som snabbvalsnummer på smarttelefoner men om det inte gör det bör du lägga till numret i dina kontakter.